Disclaimer

De vier dragende organisaties zijn FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de RMU en christennetwerk gmv. Deze organisaties hebben deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.