Waarom Winkelrust?

  • Winkelrust of niet, de Euro wordt nog steeds maar 1 x uitgegeven;
  • Winkelrust geeft lucht aan de zelfstandige winkeliers en volgens het CPB kost het op termijn helemaal geen werkgelegenheid;
  • Winkelrust gaat gepaard met goede cao-afspraken over zeggenschap van werknemers over hun arbeidstijden, extra beloning van het werken in het weekend en eerlijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van flexibel personeel.
  • Winkelrust maakt een einde aan het verplicht vrijwillig werken door winkelpersoneel op zondag;
  • Winkelrust zorgt voor gemeenschappelijke vrije tijd voor ontmoeting met familie en vrienden;
  • Winkelrust geeft ruimte aan de zondag als een waarde(n)volle dag van rust, reflectie, bezinning en ontmoeting;
  • Winkelrust voorkomt gewetensbezwaren;
  • Winkelrust maakt een einde aan misbruik van de Winkeltijdenwet;
  • Winkelrust haalt de druk van de ketel voor andere sectoren om ook op zondag aan de slag te gaan.
Lees hier de achtergronden